Tisztelt Előfizetőnk !

A Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása 1. § (1) A  helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a  köznevelésben és a  szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által. (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az  a  személy, akinek előfizetését a  jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja; b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az  a  személy, akinek előfizetését a  jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja (a továbbiakban együtt: jogosult). (3) A  jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe. 2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy b) új előfizetői szerződés megkötése esetén illeti meg. (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az  1.  § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnése esetén. (3) Az  elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december hónapban kibocsátásra kerülő számlában az 1. § (1) bekezdése szerinti 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja. 3. § (1) A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltató felé. (2) A  jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a  szolgáltató felé, hogy az  ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

A kérvényhez szükséges nyomtatványok hamarosan letölthetőek lesznek:

Nyomtatványok

Melyet a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várunk

Kérjük az email tárgyába "30 napos ingyen internet igénylés , és az előfizető neve" szerepeljen.

Tisztelettel:

Tamasinet kft